: מוצר/כמות
: גודל 10/10
: גודל 10/15
: גודל 10/20
: גודל 12/18
: גודל 20/20
: תוספת קו קיפול (ביג)
: תוספת לעיגול פינות
:בחר קובץ בבקשה *: הערות
  
קוד אבטחה. נא להקליד את הנתונים בדיוק כפי שהם מופיעים בתמונה