: מוצר/כמות
: גודל מוקטן
: גודל סטנדרטי
: גדלים אחרים מוקטנים
: גדלים אחרים סטנדרט
: מידות נילוות מוקטן
: מידות נילוות סטנדרט
: קיפול
:בחר קובץ בבקשה *₪ 0:סה`כ להזמנה זו
: הערות
  
קוד אבטחה. נא להקליד את הנתונים בדיוק כפי שהם מופיעים בתמונה